Thursday, 28 June 2012

Taklimat sistem pengurusan aset tidak alih


Pada petang ini satu taklimat tentang sistem pengurusan aset tidak alih telah diadakan di bilik mesyuarat utama pada pulul 2.00 petang. Ia dipengerusikan oleh Guru Besar dan disampaikan oleh ustaz Ikram. Guru-guru diberikan penerangan berkenaan output yang telah ditetapkan di dalam taklimat ini. Ini termasuk tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh guru dalam  penggunaan aplikasi mySPATA. Guru-guru juga diterangkan latar belakang kewujudan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK), fungsi, struktur pengurusannya dan kronologi yang membawa kepada pembangunan aplikasi mySPATA Pendedahan mengenai kepentingan skop dan penggunaan dokumen PiPATA dalam pengurusan aset Tak Alih kerajaan juga telah dijelaskan. Guru-guru juga diberikan pemahaman asas terhadap struktur kod dan kaitannya dengan pendaftaran aset yang diguna pakai dalam aplikasim ySPATA. Beberapa contoh penggunaan kod juga dijelaskan dalam sesi ini.

No comments:

Post a Comment