Tuesday, 11 June 2013

Projek Kemahiran Hidup-Berbudi Kepada Tanah

Panitia Kemahiran Hidup telah menjalankan satu akiviti perkebunan di sekolah. Projek  ini yang telah dikelolakan oleh Panitia Kemahiran Hidup yang di ketuai oleh Encik Abdul Hadi Kamil Bin Mukhtar. Program ini melibatkan pelajar tahun 6 SKAG. Projek menanam kangkung telah menampakkan hasil. Kankung yang  dipetik dan telah diagih-agihkan kepada murid-murid yang terlibat. Tahniah kepada panitia KH dan juga murid tahun 6 yang terlibat.
Murid tahun 6 sedang memetik kangkung yang ditanam.

Murid bekerjasama memetik kangkung untuk diagih-agihkan  kepada murid yang terlibat.

En Abd. Hadi juga turut sama-sama bersama murid memetik kangkung tang ditanam.


Tapak penanaman kangkung yang berada di sebelah bangunan blok  B SKAG.

No comments:

Post a Comment