Thursday, 30 October 2014

Latihan dalam perkhidmatan Kssr Tahun 5

Unit Latihan Skag telah menjalankan latihan dan taklimat penyebaran Kssr Tahun 5 kepada semua guru Skag dan dituruti oleh Latihan mengemaskinikan blog.Latihan dan taklimat diberikan oleh guru SKAG yang pulang dari kursus tersebut.

No comments:

Post a Comment