Thursday, 12 April 2012

Majlis Pelancaran Guru Penyayang

 Majlis  Pelancaran Program Guru Penyayang telah dijalankan pada hari Isnin 02 April di dewan sekolah dan telah dirasmikan oleh Tuan Guru Besar SKAG En Zulhisham Nasir  Objektif Guru Penyayang ialah menjiwai amalan penyayang adalah budaya guru, Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah, Menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah dan menghargai sumbangan murid, ibu bapa, komuniti dan masyarakat kepada sekolah.

Program Guru Penyayang ini  hendaklah berterusan serta merupakan budaya guru. Ia akan dilaksanakan berdasarkan pelan jangka pendek dan jangka panjang secara berfasa. Bagi fasa pertama pelaksanaannya, guru-guru hendaklah melaksanakan tiga aktiviti berikut;
1.      Mengalu-alukan kehadiran murid
2.      Pelaksanaan Program Mentor Mentee
3.      Memberi penghargaan kepada murid


No comments:

Post a Comment